FacadeAFrensning

Facadeafrensning

Det er vigtigt at der bliver afrenset inden, der malerbehandles.
Det skal foretages med hedtvand,der er over 70 grader, det bevirker at alger og begroninger bliver slået ihjel.
Samtidig blotlægges evt skader som skal udbedres inden malerbehandling

Renovering af målestation og fyrtårn

Galleri